วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

ลายเส้น

ลายเส้น

ลายเส้น
สมบัติ คิ้วฮก (เจ้าของภาพถ่าย)

ลายเส้น